Witam na stronie Firmy ADROM

Firma ADROM powstała w roku 1991. W dniu 18 lipca 1991 r. w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Sosnowca, pod numerem 14794, zarejestrowano działalność gospodarczą dwóch inżynierów posiadających znaczne doświadczenie w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych - Romana Sadowskiego i Adama Hajda - wówczas projektantów Biura Projektów Kolejowych w Katowicach (obecnie Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń "BPK Katowice" Sp. z o.o.). Nazwa ADROM pochodzi od pierwszych liter imion, ADam i ROMan, założycieli firmy.

W okresie "Sosnowieckim" Firma ADROM koncentrowała się głównie na wykonywaniu usług projektowych.

W dniu 6 stycznia 1996 r. zawieszono działalność Firmy ADROM w Sosnowcu.

Od dnia 1 stycznia 1998 r. Firma ADROM świadczy usługi, jako jednoosobowa działalność gospodarcza Adama Hajda, na podstawie wpisu, pod numerem 49721, w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Katowice.

Początkowo Firma ADROM kontynuowała działalność związaną z projektowaniem. Stopniowo jednak wchodziła w tematy związane z realizacją robót oraz nadzorem inwestorskim.

W roku 1999 Firma ADROM podpisała umowę o współpracy z firmą konsultingową CITEC S.A. z Katowic. Od tego czasu główną dziedziną działalności Firmy ADROM stało się zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Współpraca z CITEC S.A. trwała do kwietnia 2007 r.

Od maja 2007 r. działalność Firmy ADROM została znacznie ograniczona, ponieważ właściciel Firmy podjął etatową pracę w firmie HALCROW GROUP Ltd - Oddział w Polsce jako Kierownik Zespołu Inżyniera przy realizacji jednego z największych w Polsce projektów wodno - ściekowych: Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/010 - Wodociągi i Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi II.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obecnie Firma ADROM,

dzięki doświadczeniu zdobytemu przez jej właściciela i współpracowników, zamierza poświęcić się głównie pomocy Firmom realizującym Kontrakty Budowlane, zarówno Zamawiającym (Inwestorom), Wykonawcom Robót jak i firmom konsultingowym uczestniczącym w procesie inwestycyjnym.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od października 2011 r.

Firma ADROM współpracowała, między innymi z:

  • Degrѐmont,
  • Halcrow Group (obecnie CH2M HILL),
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich,
  • Tarnowskie Wodociągi.
  • URS (dawniej Scott Wilson, obecnie AECOM)